รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟที่คุณอยากรู้

พัตต์ได้ดีขึ้น ด้วยตาข้างที่คุณถนัด

ตาข้างไหนคือข้างถนัด?

โดยธรรมชาติแล้ว คนเราจะใช้ดวงตาทั้งสองข้างในการมองวัตถุพร้อม ๆ กัน โดยจะมีตาข้างหนึ่งเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ถนัด (Dominant Eye) ส่วนอีกข้างจะเป็นตาข้างที่ด้อยกว่า (Non-Dominant Eye)
ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า หากคุณพัตต์ด้วยตาข้างที่ถนัด จะมีโอกาศพัตต์ได้ลงหลุมได้มากยิ่งขึ้น

โดยเราสามารถทดสอบว่าดวงตาข้างใดเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ด้อย ได้ด้วยตนเอง โดยกางมือออกสองข้าง ทำมือตามภาพด้านล่าง จากนั้นเพ่งไปที่ลูกกอล์ฟซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 ฟุต โดยให้ลูกอยู่ตรงกลางระหว่างมือทั้งสองข้าง

จากนั้นใช้ตาเพียงข้างเดียวเพื่อจ้องมองไปยังลูก

ถ้าหลับตาซ้ายแล้วลูกยังอยู่ตรงกลางและหลับตาขวาแล้วลูกขยับไปทางซ้าย แปลว่าคุณใช้ตาขวาเป็นหลัก
ถ้าหลับตาขวาแล้วลูกยังอยู่ตรงกลางและเมื่อหลับตาซ้ายลูกขยับไปทางขวา แปลว่าคุณถนัดตาซ้าย
แต่หากไม่ว่าจะหลับตาซ้ายหรือขวาแล้วลูกกอล์ฟยังอยู่ตรงกลาง แปลว่าสายตาคุณสมดุลดีจะใช้ข้างไหนเป็นหลักในการเล็งเพื่อพัตต์ก็ได้ ก็ได้แต่ให้เลือกใช้เพียงข้างเดียว